Bizlere Düşen

Bu konuya; öncelikle geri dönüşüm basamaklarını anlatarak başlayalım:

Kaynakta Ayırma; Değerlendirilebilir nitelikli atıkları çöple karışmadan oluştukları kaynakta ayırarak biriktirme.

Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Toplama; Bu işlem değerlendirilebilir atıkların çöple karışmadan temiz bir şekilde ayrı toplanmasını sağlar.

Sınıflama; Bu işlem kaynağında ayrı toplanan malzemelerin cam, metal plastik ve kağıt bazında sınıflara ayrılmasını sağlar.

Değerlendirme; Temiz ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekonomiğe geri dönüşüm işlemidir. Bu işlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.

Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma; Geri dönüştürülen ürünün yeniden kullanıma sunulmasıdır. Bu sistemde değerlendirme basamağı her malzeme için farklılık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse aşağıdaki sistemler sıralanabilir:

  • Plastik kırma makineleri,
  • Hurda kablo geri dönüşüm sistemleri,
  • Oto lastiği geri dönüşüm sistemleri,
  • Pet şişe geri dönüşüm sistemleri,
  • Plastik atık geri dönüşüm sistemleri

Bu adımları göz önünde bulundurursak;

Geri dönüşümün maliyetli olan kısmının zaten belediyelerce veya anlaşmalı firmalarca yapıldığını göreceksiniz. İşin maliyetli kısmını, bizler firmamıza düşen çevre bilinci ve misyon olarak üstlendik. Geri dönüşüm işleminin tamamlanabilmesi için; geri dönüşümün ilk basamağı olan "Kaynaktan Ayırma" işlemini yapmak sizlere düşüyor.

Çevdosan Kamyon

Atık Dönüşümünde Bizimle Çalışan Kurum Ve Kuruluşlar